آرشیو اخبار

برگزاری مسابقه همگانی چرخ تانک

تربیت بدنی پردیس خواهران به مناسبت هفته خوابگاه های دانشجویی و گسترش ورزش همگانی در بین دانشجویان پردیس خواهران یک دوره مسابقه همگانی چرخ تانک برگزار نمود

ادامه مطلب

کرسی آزاد اندیشی

کرسی آزاد اندیشی " بانو ونقش گمشده اش " با حضورخانم دکتر نیلچی زاده زاده در پردیس خواهران برگزار شد.

ادامه مطلب