کارکنان آموزش

تعداد بازدید:۳۵۱۱

 

 

 

 • مسئول آموزش
اشرف روحانی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
شماره تماس: 55913767-031
 
شرح وظایف 
 • برنامه ریزی و اداره امور کلاس ها (تنظیم برنامه دروس و کلاس ها، جابه جایی و تداخل کلاس ها، تجهیز و آماده سازی کلاس ها جهت تدریس) با هماهنگی مقام مافوق و در چارچوب ضوابط ذیربط
 • انجام امور مربوط به حضور و غیاب اساتید، تهیه و تنظیم لیست حضور و غیاب و تهیه و انعکاس گزارش مربوطه به مراجع ذیصلاح
 • برنامه ریزی و نظارت و اجرای امتحانات با هماهنگی مقام مافوق و در چارچوب ضوابط ذیربط
 • انجام امور مربوط به انتخاب واحد و حذف و اضافه در چارچوب ضوابط ذیربط
 • توزیع فرم های حذف و اضافه و کارت دانشجویی دانشجویان در برنامه زمانی مقرر و با هماهنگی مقام مافوق
 • صدور کارت دانشجویی المثنی و نیز تمدید کارت دانشجویی در هر نیمسال تحصیلی با هماهنگی مقام مافوق و در چارچوب ضوابط ذیربط
 • انجام امور مربوط به حضور و غیاب امتحانات پایان ترم و تهیه و تنظیم صورتجلسات امتحانات
 • تلاش و پیگیری به منظور رفع نقص و اشکال انتخاب واحد تحصیلی دانشجویان
 • انجام امور مربوط به تحصیلات تکمیلی
 • انجام امور مربوط به صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
 • انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان
 • و انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف، محول می گردد.

 

مرضیه ختایی : 3764

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۴۰۱