اسامی رشته های تحصیلی

تعداد بازدید:۳۸۲۹
ردیف عنوان رشته تحصیلی عنوان گروه آموزشی مقطع تحصیلی مدیر گروه چارت درسی
1 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی دکترا دکتر حسین قربان پور
2 زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی دکترا دکتر حسین ایمانیان
3 آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد دکتر حامد حبیب زاده
4 حقوق- جزا و جرم شناسی حقوق کارشناسی ارشد دکتر جعفر یزدیان
5 روانشناسی تربیتی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد دکتر محمدرضا تمنائی فر
6 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دکتر حسین قربان پور
7 زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد دکتر حسین ایمانیان
8 علوم اجتماعی- مطالعات فرهنگی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد دکترمهران‌سهراب‌زاده
9 نهج البلاغه علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد دکتر محسن قاسم پور
10 آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی دکتر حامد حبیب زاده
11 علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی دکتر کیوان شریف مرادی
12 مطالعات خانواده علوم اجتماعی کارشناسی دکترمهران‌سهراب‌زاده
 

لیست دروس عمومی

 

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۷