فرم های آموزشی

تعداد بازدید:۳۰۹۲

فرم جدید پروپوزال

درخواست انتخاب واحد دانشجوی تحصیلات تکمیلی (جدید)

صفحه عنوان فارسی  پایان نامه گروه آموزش زبان انگلیسی

صفحه عنوان انگلیسی پایان نامه گروه آموزش زبان انگلیسی

راهنمای نگارش پایان‌نامه ها / رساله‌ها

فایل الگوی (تمپلیت) راهنمای نکارش پایان نامه و رساله

فرم ها و دستورالعمل های آموزشی

 

آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۶