اطلاعیه های مرکز رایانه

تعداد بازدید:۲۳۶۵

جهت استفاده از اینترنت به آدرس

hs.kashanu.ac.ir/login


و وارد کردن مشخصات زیر

شماره دانشجوئی نام کاربری
شماره دانشجوئی یا(کدملی) کلمه عبور

و برای قطع اینترنت به آدرس

hs.kashanu.ac.ir/logout

همچنین آدرس تغییر رمز ورود و میزان ترافیک باقیمانده

http://172.16.255.250/IBSng/user


1.حساب های اینترنتی دانشجویان با شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و کدملی به عنوان رمز عبور میباشد.
2.اکانت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا به صورت ماهانه و اکانت دانشجویان کارشناسی به صورت ۷ روزه (با احتساب از اولین زمان لاگین) شارژ می شود.
3.ترافیک دانشجویان دکترا  ۱۵ گیگابایت (برای دکترای کامپیوتر ۱۸ گیگابایت ) ، ترافیک دانشجویان کارشناسی ارشد ۴.۵ گیگابایت (ارشد کامپیوتر ۶ گیگابایت) و کارشناسی ۹۰۰ مگابایت (کارشناسی کامپیوتر ۱۲۰۰ مگابایت) ، تعیین شده است.


پیغام های خطای ورود به اینترنت
.1
اشتباه بودن رمز ورود


.2
ورود مجدد به اینترنت بدون خروج از جایگاه قبلی


3.
تمام شدن میزان ترافیک هفتگی کارشناسی یا ماهیانه ارشد و دکتریآخرین ویرایش۲۱ تیر ۱۳۹۶