معرفی کتابخانه

تعداد بازدید:۲۳۶۷

 


 


 معرفی کتابخانه پردیس خواهران دانشگاه کاشان

همزمان با تأسیس دانشکده پردیس خواهران از اواخر شهریور ماه 1391، کتابخانه دانشکده نیز با مجموعه ای از کتب خریداری شده و نیز تعدادی کتب اهدایی از دانشکده های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه کاشان با هدف گردآوری منابع علمی و آموزشی و اشاعه اطلاعات مورد نیاز دانشجویان و اساتید، در جهت تقویت برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشکده آغاز به کار نموده است. کتابخانه در بخش های مختلف (امانت، سازمان دهی منابع چاپی و کتابخانه دیجیتال) از نرم افزار جامع کتابخانه ای پارس آذرخش (digilib) استفاده می کند. طبقه بندی علوم در کتابخانه بر اساس نظام رده بندی دیویی است و در حال حاضر به صورت قفسه باز اداره می شود. لازم به ذکر است مجموعه کتابخانه و سالن مطالعه در طبقه دوم دانشکده قرار دارد. کتابخانه پردیس خواهران با هدف افزایش هر چه بیشتر و کاربردی تر مجموعه ی خود، در کنار تهیه کتب جدید، آماده دریافت کتب اهدایی نیز می باشد و ضمن سپاس از کلیه افراد خیرخواهی که کتاب های خود را به کتابخانه اهداء می نمایند، جهت حفظ و ارتقای کیفی و کمی منابع خود، منابع اهدائی شما را با شرایط  زیر می پذیرد:

1. با نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه مرتبط باشد.
2. روزآمد باشد
3.  تکراری نباشد (به علت کمبود فضا و نیاز به منابع روزآمد، کتابخانه از پذیرش نسخه های تکراری بیش از ظرفیت لازم و ویرایش های قدیمی اثر معذور است(.

4. از لحاظ فیزیکی در شرایط مطلوبی باشد (پارگی، خط خوردگی، حاشیه نویسی، فرسودگی و ... نداشته باشد(.

آمار منابع کتابخانه:

کتاب فارسی: حدود 10.350 نسخه

کتاب لاتین: حدود 800 نسخه

نشریه (اکثرا اهدایی): حدود 120 عنوان

پایان نامه (اکثرا اهدایی): 300 نسخه

لوح فشرده: 170 عنوان

صمیمانه منتظر گام های سبزتان هستیم تا پلکان رشد و بالندگی شما را فراهم آوریم.

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۳۹۸