کارکنان کتابخانه

تعداد بازدید:۲۶۲۵

 مسئول کتابخانه

  فاطمه سادات هاشمی

کارشناسی علوم کتابداری و اطلاع رسانی

شماره تماس: 55913765-031

 

ساعت تماس: شنبه تا 4شنبه

از ساعت 7:30 الی 15:30

شرح وظایف؛

 • برنامه ریزی ، نظارت و اداره امور کتابخانه و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه و برقراری نظم در کتابخانه
 • تهیه و تدوین و پیشنهاد آئین نامه و دستورالعملهای لازم در خصوص استفاده بهینه از امکانات موجود در کتابخانه به مراجع ذیربط جهت تصویب و نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های مربوطه
 • برنامه ریزی جهت سفارش ، تهیه و تامین منابع مورد نیاز بر اساس نیاز گروههای آموزشی دانشکده و با هماهنگی مراجع ذیربط
 • انجام امور خرید کتب فارسی، لاتین و عربی شامل چک کردن سایت و لیست ناشران و  نیاز سنجی منابع مورد نیاز اساتید، دانشجویان و اعضای هیات علمی با نظرخواهی از اساتید و بررسی درخواستهای دانشجویان و مطابقت آنها با موجودی و نیاز کتابخانه
 • انجام امور مربوط به خدمات فنی منابع شامل فهرست نویسی(توصیفی،تحلیلی و موضوعی)،رده بندی،ورود اطلاعات و آماده سازی منابع فارسی،عربی و لاتین از طریق نرم افزار تخصصی کتابخانه
 • برنامه ریزی و اعمال بهترین روشهای علمی کتابداری و طبقه بندی کتب بر اساس رده بندی دیویی و موضوعی
 • برنامه ریزی و تلاش به منظور توسعه و ارتقا کیفی نرم افزار جامع کتابخانه و پیگیری رفع نقص آن با هماهنگی مراجع ذیربط
 • ایجاد و ارتباط با سایر کتابخانه های دانشگاه  به منظور مبادله کتب مورد نیاز  دانشجویان در کتابخانه
 • انجام امور مربوط به ثبت دفتری و کامپیوتری کتب فارسی، عربی، لاتین و پایان نامه ها و صدور قبض رسید به کتابخانه پس از تحویل کتب خریداری شده
 • فراهم آوردن زمینه های لازم جهت حضور فعال کتابخانه در نمایشگاه بین المللی کتاب جهت خرید کتب
 • فراهم آوردن موجبات لازم جهت آموزش و ارتقا دانش شغلی همکار در خصوص روشهای نوین کتابداری
 • نظارت بر انجام امور مربوط به وجین کردن منابع موجود و کتبی که جهت صحافی ارسال می شود و همچنین انجام امور رف خوانی و روزآمدسازی  مجموعه
 • انجام امور تسویه حساب دانشجویان
 • تاییدیه ثبت نام مراجعه کنندگان به کتابخانه و در مواقع لزوم ثبت نام افراد در کتابخانه
 • راهنمایی دانشجویان و کاربران در استفاده از نرم افزار، پورتال و مجموعه کتابخانه و همچنین راهنمایی جهت ارائه منبع و نحوه استفاده از آنها
 • استفاده تخصصی از سایتهای کتابخانه ملی و کتابخانه های دانشگاه های دیگر، مرکز مدارک علمی، مگ ایران، نورمگز و  غیره
 • نظارت بر سالن های مطالعه و نیز بررسی نحوه ارائه خدمات بهتر به دانشجویان از طریق مجاری ذیربط
 • بررسی و برآورد لوازم و تجهیزات مورد نیاز و پیگیری جهت تهیه و تامین آنها از طریق مجاری ذیربط
 • انجام امور میز امانت و رسیدگی به تخلفات در مواقع نیاز
 • آموزش  آشنایی با کتابخانه به دانشجویانی که در قالب کار دانشجویی در کتابخانه مشغول به کار می شوند به صورت مستمر در طول سال
 • ارزیابی منظم و مستمر فعالیتها و انعکاس به مقام مافوق
 • انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف محول می گردد. 

کمک کتابدار

 

مرضیه ختایی

دیپلم

شماره تماس: 55913764-031

 

ساعت تماس: شنبه تا 4شنبه

از ساعت 7:30 الی 15:30

شرح وظایف؛

 • ثبت کلیه منابع کتابخانه ای
 • آماده سازی کلیه منابع کتابخانه ای اعم از کتاب، مجله و ...
 • تهیه گزارش های لازم از کلیه کارهای کتابخانه بسته به درخواست مقامات مافوق
 • چاپ برچسب و بارکد کتاب ها
 • چسباندن برچسب و بارکد در محل های در نظر گرفته شده
 • چیدمان کتاب ها براساس رده بندی دهدهی دیویی در داخل قفسه ها
 • عضویت دانشجویان، اساتید و کارکنان در کتابخانه
 • راهنمایی و آموزش مراجعان برای استفاده از تمامی خدمات کتابخانه ای
 • گردش کتاب شامل امانت، تمدید، رزرو و بازگشت کتاب به کتاخانه
 • آموزش نیروی کار دانشجویی جهت همکاری با کتابخانه
 • بررسی کتاب ها از نظر ظاهری و جداسازی کتاب های نیاز به صحافی
 • وجین مجموعه در بازه های زمانی مشخص و حذف کتاب های مشمول قانون وجین
 •  رف خوانی مجموعه در زمان مشخص
 • نظارت بر سالن مطالعه برای ایجاد محیطی آرام برای مطالعه دانشجویان
 • حفظ و نگهداری کلیه اموال مصرفی و غیرمصرفی تحویل گرفته شده
آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۳۹۷