معرفی مرکز

تعداد بازدید:۲۴۲۱

 

مرکز رایانه پردیس خواهران

 

 

زهرا آستانی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

تلفن تماس: 55913763-031

031-55913767

E-mail:

Z.Astani57@Gmail.Com

شرح وظایف

 • برنامه ریزی و تجهیز و آماده سازی مرکز جهت ارائه دروس عملی رایانه و پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی با هماهنگی مقام مافوق
 • ارائه خدمات اینترنتی به دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در چارچوب ضوابط مربوطه
 • نظارت بر فعالیت های دانشجویان و رفع نواقص نرم افزاری دستگاههای استادان و دانشجویان
 • ایجاد حافظه شخصی برای دانشجویان جهت نگهداری و ذخیره اطلاعات شخصی در چارچوب ضوابط مربوطه
 • ارائه خدمات رایانه ای از قبیل اسکن  و رایت لوح فشرده به دانشجویان در چارچوب ضوابط و با هماهنگی مقام مافوق
 • تلاش به منظور ارتقا سیستمها و قطعات و تجهیزات کامپیوترهای موجود در مرکز با هماهنگی مافوق
 • بررسی و برآورد لوازم و قطعات سخت افزاری مورد نیاز و تلاش به منظور تهیه و تامین آنها از طریق واحدهای ذیربط و با هماهنگی مقام مافوق
 • نصب و پشتیبانی شبکه داخلی ( اینترنت ) دانشکده با هماهنگی واحد ذیربط و در چارچوب ضوابط مربوطه
 • برنامه ریزی و هماهنگی اجرای برنامه در آمفی تئاتر واحد خواهران و بخصوص پشتیبانی سیستم های صوتی و تصویری سالن و نظارت بر حسن استفاده از تجهیزات و حسن اجرای برنامه ها
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری سمینارهای دانشجویی در اتاق سمینار و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و حسن استفاده از تجهیزات موجود در آن
 • تاکید در رعایت و حفظ و حراست از امکانات و تجهیزات و اموال موجود در مرکز توسط دانشجویان و کنترل دستگاهها پس از اتمام انجام کار
 • تهیه و انعکاس فعالیتهای انجام شده و مشکلات به مافوق
 • انجام امور مربوط به آمفی تئاتر و اتاق سمینار واحد خواهران
 • پشتیبانی از وب سایت واحد خواهران دانشگاه کاشان
آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۷