ورزشی

کوهگشت روستای مرق

به مناسبت هفته خوابگاه ها و نیز گسترش روحیه شادابی و نشاط، رشد ورزش همگانی در بین دانشجویان بویژه دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه در مورخ 95/02/23 برنامه کوهگشت در روستای مرق برگزار شد

ادامه مطلب