نهاد مقام معظم رهبری - آرشیو

برگزاری چهارمین مرحله از طرح " یه قرار معنوی " : زیارت عاشورا ترک یک گناه زبانی

به گزارش خبرنگار واحد اطلاع رسانی دفتر نهاد رهبری در پردیس خواهران دانشگاه کاشان ، چهارمین مرحله از طرح " یه قرار معنوی " با موضوع زیارت عاشورا به همراه ترک یک گناه زبانی مانند دروغ برگزار شد .

ادامه مطلب