موافقت با ایجاد رشته مطالعات خانواده در دانشکده پردیس خواهران

۰۱ مرداد ۱۳۹۶ | ۰۹:۱۷
تعداد بازدید:۵۴۶۰
موافقت با ایجاد رشته مطالعات خانواده در دانشکده پردیس خواهران

به اطلاع می رساند شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 95/10/25 با ایجاد رشته مطالعات خانواده در مقطع کارشناسی در دانشگاه کاشان موافقت قطعی به عمل آورد پذیرش دانشجو در دوره مذکورمنوط به تامین شرایط علمی، آموزشی و اعتبارات مالی است.