کوهگشت دانشجویی را در روستای خم در تاریخ 92/12/9 به همت تربیت بدنی پردیس خواهران

۱۰ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۲:۳۰ کد : ۶۰۹۸ ورزشی
تعداد بازدید:۴۱۲
کوهگشت دانشجویی را در روستای خم در تاریخ 92/12/9 به همت تربیت بدنی پردیس خواهران

تربیت بدنی پردیس خواهران در راستای ترویج ورزش همگانی و افزایش روحیه شادابی و نشاط در بین دانشجویان در تاریخ 92/12/9 کوهگشت دانشجویی را در روستای خم برگزار کرد. در این برنامه ورزشی 35 نفر از دانشجویان دانشکده پردیس حضور داشتند. این کوهگشت با حضور کارشناس امور دانشجویی سرکار خانم نژاد و کارشناس امور فرهنگی سرکار خانم توفیقی برگزار گردید. در پایان این  کوهگشت دانشجویی از شرکت کنندگان به صرف صبحانه پذیرایی به عمل آمد.
نظر شما :