اطلاعاتی پیرامون نحوه آزمون بیستمین دوره المپیاد علمی دانشجویی

۲۲ فروردین ۱۳۹۴ | ۲۰:۱۵ کد : ۶۱۳۷ معاونت پژوهشی
تعداد بازدید:۴۳۳
بیستمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور (غیرمتمرکز)

اطلاعاتی پیرامون نحوه آزمون بیستمین دوره المپیاد علمی دانشجویی

 

(مرحله غیرمتمرکز)

 

 

 

بیستمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور (غیرمتمرکز) به طور همزمان در صبح و بعد از ظهر روزهای پنجشنبه و جمعه دهم و یازدهم اردیبهشتماه 94  در رشتههای زبان و ادبیات فارسی، الهیات و معارفاسلامی (علوم قران و حدیث)، علوماقتصادی، حقوق، علوم تربیتی، شیمی، فیزیک، زیستشناسی، ریاضی، آمار، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر و مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات) برگزار خواهد شد.

 

 

 

 

 

ـ سوالات آزمون در کلیه رشتهها به صورت تشریحی خواهد بود.

 

ـ در رشته هایی که سوالات محاسبهای دارند از جمله علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم اقتصادی، سوالات به گونهای طراحی خواهد شد که هیچگونه نیازی به استفاده از ماشین حساب نخواهد بود.

 

ـ آزمون به صورت فردی برگزار خواهد شد.

 

 

 

ـ رشته حقوق:

 

ـ سوالات آزمون آیین دادرسی کیفری از قانون قدیم طرح خواهد شد.

 

ـ به همراه داشتن کتاب قانون در سرجلسه آزمون رشته حقوق، تخلف محسوب می شود.

 

 

 

ـ رشته الهیات (علوم قران و حدیث)

 

ـ به همراه داشتن قران در جلسه آزمون حتی قران بدون ترجمه، غیرقانونی می باشد.

 

 

 

 ـ رشته مهندسی کامپیوتر:

 

سوالات آزمون این رشته شامل مباحث زیر می‌باشد:

 

ـ شبکههای کامپیوتری

 

ـ نظریه زبان و ماشین

 

ـ سیستمهای عامل

 

ـ ساختمان دادهها و طراحی الگوریتم

 

ـ معماری کامپیوتر و مدارهای منطقی

 

متقاضیان شرکت در این رشته، مجاز به انتخاب و شرکت در آزمون چهار ماده امتحانی از پنج ماده فوق الذکر میباشند.

 

لذا دانشجو باید قبل از حضور در جلسه آزمون، به دلخواه انصراف خود را از شرکت در یکی از مواد امتحانی فوق به صورت مکتوب اعلام نماید. در صورتی که بعد از شرکت در جلسه آزمون، اعلام انصراف نماید، برای آنان نمره صفر در نظر گرفته می شود.

 

 

 

 

 

 ـ رشته فیزیک:

 

ـ در این دوره از المپیاد، درس ترمودینامیک و مکانیک آماری به مواد آزمون رشته فیزیک اضافه گردیده است. در مجموع مواد آزمون رشته فیزیک به شرح زیر است:

 

ـ ترمودینامیک و مکانیک آماری

 

ـ مکانیک کلاسیک

 

ـ مکانیک کوانتومی

 

ـ الکترومغناطیس

 

 

 

ـ رشته زیست شناسی:

 

مجموعه آزمون المپیاد غیرمتمرکز رشته زیستشناسی در قالب آزمون عمومی و آزمون اختصاصی برگزار میگردد. 

 

مجموعه آزمون عمومی (دفترچه شماره 1) شامل:

 

1ـ فیزیولوژی گیاهی : 2 سوال

 

2ـ مجموعه گیاه شناسی: 2 سوال

 

3ـ فیزیولوژی جانوری: 2 سوال

 

4ـ مجموعه جانورشناسی: 2 سوال

 

5ـ میکروبیولوژی: 2 سوال

 

6ـ سلولی مولکولی: 2 سوال

 

7ـ بیوشیمی و بیوفیزیک: 2 سوال

 

8ـ ژنتیک: 2 سوال

 

 دفترچه شماره 2: آزمون اختصاصی شامل 12 سوال و دانشجو باید در مدت 120 دقیقه به دفترچه سوالات آزمون اختصاصی پاسخ دهد: آزمون اختصاصی به شرح زیر می باشد:

 

1ـ مجموعه علوم گیاهی (مجموعه گیاه شناسی و فیزیولوژی گیاهی): 12 سوال

 

2ـ مجموعه علوم جانوری (مجموعه جانورشناسی و فیزیولوژی جانوری): 12 سوال

 

3ـ مجموعه سلولی مولکولی (میکروبیولوژی و ژنتیک ـ سلولی مولکولی ـ بیوشیمی و بیوفیزیک): 12 سوال

 

 

 

پاسخگویی به سوالات آزمون عمومی بدون توجه به گرایش تحصیلی دانشجو، اجباری بوده ولی پاسخگویی به سوالات آزمون اختصاصی به گرایش انتخابی دانشجو بستگی دارد. در صورتی که گرایش تحصیلی دانشجو، جانوری باشد و آمادگی بیشتری برای گرایش سلولی مولکولی دارد صرفا باید به سوالات اختصاصی مجموعه سلولی مولکولی پاسخ دهد و در صورت پاسخگویی به سوالات دو مجموعه دیگر،  پاسخهای دانشجو تصحیح نخواهد شد.

 

 

 

در سایر رشتهها تغییر خاصی ایجاد نشده است؛ برای اطلاع دقیقتر از برنامه زمانبندی آزمون این دوره از المپیاد و مواد آزمون هر رشته به سایت دبیرخانه المپیاد دانشجویی کشور به آدرس اینترنتی   http://olympiad.sanjesh.org  مراجعه فرمایید.


نظر شما :