انتصاب آقای دکتر کیوان شریف مرادی به عنوان مدیر امور آموزشی دانشگاه

۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۲:۲۴ کد : ۲۲۳۶۹ آخرین اخبار
تعداد بازدید:۳۰۶

با حکم ریاست دانشگاه کاشان، آقای دکتر کیوان شریف مرادی دانشیار گروه علوم ورزشی و معاون آموزشی دانشکده به سمت مدیر امور آموزشی دانشگاه منصوب گردید.


نظر شما :