پردیس خواهران

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • آلبوم فیلم و تصاویر
پاییز دانشکده تعداد تصاویر موجود 12
مسجد دانشکده تعداد تصاویر موجود 3
افتتاحیه و ثبت نام تعداد تصاویر موجود 6
سایت دانشکده تعداد تصاویر موجود 5
مسابقه آشپزی سالم تعداد تصاویر موجود 34
زمستان 1392 -دیماه تعداد تصاویر موجود 10
زمستان 1392 -بهمن تعداد تصاویر موجود 9
جشن تجلیل دانشجویان نمونه آموزشی تعداد تصاویر موجود 9
برگزاری مسابقات چرخ تانک تعداد تصاویر موجود 5
صعود به قله نای جهان بین هفشجان شهرکرد تعداد تصاویر موجود 5