پردیس خواهران

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • لیست اسامی کارکنان
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   زهرا   تقوایی   علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی   مسئول آموزش   آموزش پردیس خواهران   کارشناسی ارشد 
 2   نرجس السادات   توفیقی   علوم حدیث   کارشناس فرهنگی   دفتر فرهنگی   کارشناسی ارشد 
 3   مرضیه   ختایی      کتابدار   کتابخانه ی پردیس خواهران   دیپلم 
 4   فاطمه   غفاری   زبان و ادبیات فارسی   مسئول دفتر ریاست - مسئول امور عمومی   دفتر ریاست   کارشناسی 
 5   زهرا   فرازنده   علوم تربیتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی   کارشناس آموزش   آموزش پردیس خواهران   کارشناسی 
 6   الهه   ملکیان فینی   تربیت بدنی   کارشناس تربیت بدنی   تربیت بدنی   کارشناسی ارشد 
 7   خدیجه   موسایی   مهندسی کامپیوتر- نرم افزار   مرکز کامپیوتر پردیس خواهران   مرکز کامپیوتر   کارشناسی 
 8   آسیه   نژاد   علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی   کارشناس دانشجویی   دفتر کارشناس دانشجویی   کارشناسی ارشد 
 9   فاطمه   وصالی   حقوق   معاونت دانشجویی و فرهنگی   معاونت دانشجویی و فرهنگی   کارشناسی ارشد 
 10   فاطمه سادات   هاشمی   علوم کتابداری و اطلاع رسانی   مسئول کتابخانه   کتابخانه ی پردیس خواهران   کارشناسی