پردیس خواهران

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • مرکز رایانه > معرفی
معرفی:

مرکز رایانه همزمان با تأسیس پردیس خواهران از اواخر شهریور ماه 1391  راه اندازی شد و به صورت سه مجموعه‌ی عمومی، اختصاصی و کارشناسی ارشد است که در حال حاضر مجموعه‌های عمومی و اختصاصی قابل استفاده و کارشناسی ارشد در حال آماده سازی است. تمامی سیستم های موجود در  domain‌تعرف شده که قابلیت ایجاد حافظه‌‌های شخصی برای دانشجویان جهت نگهداری و ذخیره اطلاعات شخصی را دارد و همچنین دسترسی به منبع تمام نرم افزارهای عمومی و تخصصی مورد نیاز برای همه دانشجویان وجود دارد. 


تعدادسیستم موجود جهت استفاده دانشجویان دانشکده 37 دستگاهساعت کاری مرکز رایانه:

از شنبه تا چهارشنبه از 7:30  صبح الی17:30  بعدازظهر آماده ارائه ی خدمات به کلیه مراجعان محترم می باشد.

 

تعداد بازديد از اين صفحه : 643