پردیس خواهران

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • ریاست > معاون آموزشی و پژوهشی
 
معاونت آموزشی و پژوهشی پردیس خواهران

 
 

 
دکتر زینب سادات اطهری اصفهانی

ایمیل :E-Mail: zathari@kashanu.ac.ir
آدرس وب سایت : http://zathari.kashanu.ac.ir/faculty/fa

Tell:031-55444772-135

 
 

 
مسئول دفتر:
فاطمه غفاری

Tell:031-55460333

تعداد بازديد از اين صفحه : 502