پردیس خواهران

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • معاونت دانشجویی > امور دانشجویی > امور تغذیه

امور تغذیه پردیس خواهران در راستای تامین غذای دانشجویان به نظارت بر فرآیند تهیه، طبخ و توزیع غذا با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و بهداشتی می پردازد. رزرو و توزیع غذا در سلف سرویس و خوابگاه ها از طریق سیستم اتوماسیون تغذیه انجام می پذیرد.

برخی از وظایف این بخش عبارت است از:

v   نظارت بر تهیه، طبخ و توزیع غذا در محل سلف سرویس و خوابگاه معصومیه

v   نظارت بر امر بهداشت محیط های طبخ و توزیع غذا

v   نظارت در تهیه و ارائه کارت بهداشتی پرسنل در امر تهیه غذا

v   کنترل بهداشتی مواد اولیه از لحاظ سلامت، ارائه پیشنهاد در جهت رفع مشکلات موجود در سلف سرویس

v   کنترل رعایت گرم بندی غذا توسط پیمانکاران

v   راهنمایی دانشجویان از نظر فرآیند رزرو غذا  و شارژ کارت تغذیه از طریق سیستم اتوماسیون

v   رفع مشکلات سیستم اتوماسیون به طور مستقیم یا غیرمستقیم

v   نظارت بر تهیه و نگهداری تجهیزات سلف ها، و کنترل کلیه نیازهای سلف سرویسراهنمای نحوه افزایش  اعتبار کارت تغذیه (کلیک کنید)

 

 
تعداد بازديد از اين صفحه : 885