پردیس خواهران

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • معاونت دانشجویی > امور دانشجویی > امور رفاه

اهم وظایف امور رفاه دانشجویی

اداره رفاه و خدمات دانشجویی با هدف اعطای وام و کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دوره روزانه و شبانه در تمامی مقاطع خدمت رسانی می نماید.

- برنامه ریزی و تلاش بمنظور اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص ارائه تسهیلات رفاهی مختلف از طریق مراجع ذیربط

- اطلاع رسانی جهت ثبت درخواست وام های دانشجویی در هر ترم از طریق پورتال دانشجویی

- انجام امور مربوط به بیمه حوادث دانشجویان

- انجام امور مربوط به وام دانشجویان (تحصیلی، ضروری، ضروری ممتاز، مسکن، ودیعه مسکن، حج، شهریه و.....) شامل ثبت نام ازمتقاضیان وام ، اخذ مدارک وام ( تعهدمحضری، شماره حساب بانکی، اجاره نامه جهت دریافت وام مسکن، فاکتور جهت دریافت وام ضروری)، تایید مدارک و بایگانی مدارک

- ایجاد لیست وام های دانشجویی وارائه به صندوق رفاه پس از تایید معاونت محترم دانشجویی

-پیگیری امور مر بوط به بیمه دانشجویان شامل بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث:

  •     تهیه وتنظیم لیست مشمولین بیمه
  •     بررسی وشناسایی واجدین شرایط

- معرفی دانشجویان خسارت دیده جهت دریافت خسارت

- تهیه وانعکاس فعالیت های انجام شده ومشکلات به مافوق

شرایط اعطای تسهیلات و  سایر امور رفاهی  اداره رفاه   دانشجویی


نمونه فرمها

تعداد بازديد از اين صفحه : 903