پردیس خواهران

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • معاونت دانشجویی > معاونت


معاونت دانشجویی فرهنگی پردیس خواهران

فاطمه وصالی  
پست الکترونیک :
تلفن : 031-55444772 داخلی 123


واحد های زیر مجموعه معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی پردیس خواهران شامل زیر مجموعه های کارشناس  امور دانشجویی، کارشناس فرهنگی، کارشناس تربیت بدنی، مرکز مشاوره دانشجویی، امور خوابگاه ها  و ...... می باشد.

- کارشناس دانشجویی

-کارشناس فرهنگی

- کارشناس  تربیت بدنی

- مرکز مشاوره دانشجویی

-امور خوابگاه ها


 
 
 
 

تعداد بازديد از اين صفحه : 837