پردیس خواهران

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • معاونت دانشجویی > امور فرهنگی > معرفی

معرفی دفتر امور فرهنگی

انجمن های علمی

انجمن های علمی به منظور تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیتهای جمعی و خود جوش پژوهشی در رشته های مختلف تحصیلی با حمایت دانشگاه طبق آیین نامه مربوطه تشکیل می شود.

هدف از تشکیل چنین جمع علمی ایجاد زمینه مناسب برای رشد استعدادها، برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان، افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی جمعی، تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با اساتید و شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقای فضای علمی دانشگاه است.

علاقمندان به فعالیت در انجمنهای علمی می توانند آیین نامه مربوطه را مطالعه و جهت عضویت و فعالیت در انجمن به دفتر امور فرهنگی مراجعه نمایند.


کانون های فرهنگی

کانون های فرهنگی، نهادهایی دانشجویی هستند که به منظور سازماندهی فعالیت های فرهنگی- دانشجویی و سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاش های خودانگیخته فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان فعالیت می کنند.

 اداره هر کانون توسط نمایندگان منتخب دانشجویان و در چهارچوب ضوابط و آیین نامه های موجود صورت می گیرد و هماهنگی و ارزیابی فعالیت های کانون ها توسط شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه (متشکل از دبیران هر یک از کانون ها) انجام می پذیرد.


نشریات دانشجویی

یکی از عرصه های مهم حضور و مشارکت دانشجویان، حوزه مطبوعات دانشجویی است که اهمیت آن به عنوان تریبون زنده جامعه دانشجویی به عنوان گزینه وابزار قدرتمند با همه فراز و فرودهایش، از یک سو نیازمند بازنگری و تأکید بر نقش اجتماعی خویش است و از سوی دیگر نیازمند تشکیلاتی فراگیر، که به دنبال توسعه و نوسازی مبتنی بر عقلانیت باشد.

نشریات دانشجویی علاوه بر ایجاد بستر مناسب برای تجربه اندوزی دانشجویان در فعالیت های خبری و مطبوعاتی عرصه مهمی برای چاپ پزوهشها و مقالات علمی دانشجویان و اعضای انجمنهای علمی به شمار می رود.

دفتر امور فرهنگی  با تلاش در جهت رفع موانع تهیه یک نشریه دانشجویی، به دانشجویان این امکان را می دهد که در مسیر اهداف فرهنگی دانشگاه دست به قلم برده و استعداد خود را در زمینه های علمی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، طنز و ... شکوفا کنند. 


تشکل های دانشجویی

تشکل های دانشجویی با توجه به اصول حاکم بر دانشگاه ها، براساس مصوبه ی شواری عالی انقلاب فرهنگی و به منظور توسعه و تشویق فعالیت های دانشجویی سازمان یافته و در جهت حمایت از دانشگاهیان در چارچوب قوانین، تشکیل شده است.

فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نظیر برگزاری سخنرانی، تجمع، نشست، میزگرد، تریبون آزاد و مانند آن از جمله فعالیت های تشکل های دانشجویی در دانشگاه ها است که البته در محدوده آیین نامه ی تشکل ها و درچارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه و سایر قوانین وضع شده ی کشور، و نیز با ارائه ی مجوز هیأت نظارت دانشگاه انجام می شود. از جمله تشکل های دانشجویی دانشگاه کاشان، جامعه اسلامی دانشجویان و بسیج دانشجویی است .


فعالیتهای فرهنگی خوابگاه های دانشجویی

با توجه به اینکه دو سوم وقت دانشجویان در خوابگاه ها سپری می شود، فعالیت فرهنگی در صورتی موثر خواهد بود که در خوابگاه انجام شود لذا از اهداف این واحد می توان به انجام فعالیت های فرهنگی در سطح خوابگاه ها به مناسبت های مختلف، طراحی فضای فرهنگی خوابگاه توسط گروه های دانشجویی، حمایت از طرح های فرهنگی ارائه شده از سوی دانشجویان و سعی در ایجاد محیطی سالم در راستای تقویت شور و معنویت اشاره کرد.

 

 

تعداد بازديد از اين صفحه : 1088