پردیس خواهران

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • معاونت دانشجویی > امور خوابگاه ها

معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس خواهران در جهت  ارائه خدمات خوابگاهی برای دانشجویان غیربومی به  برنامه ریزی درچهارچوب مقــــررات موجود می پردازد. در این راستا تلاش می کند با ایجاد مدیریت نظام‌مند و با برنامه‌ریزی دقیق به شناخت و پاسخگویی سریع نیازهای متنوع و کمتر شناخته شده دانشجویان در حدود امکانات و مقدورات دانشگاه براساس نظرسنجی‌ها و یافته‌های پژوهشی انجام شده در سطح خوابگاهها بپردازد. در این راستا در نظر دارد جهت اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع تنش‌ها و تأمین محیطی امن و ایجاد رابطه عاطفی با دانشجویان و کوشش در جهت رعایت حریم فردی و اجتماعی دانشجو، از مشارکت فعال دانشجویان در جهت حفظ و نگهداری خوابگاهها و ارتقاء سطح اخلاقی و رفتاری دانشجویان در خوابگاه بهره‌گیری نماید.

 

متصدیان

 

شرح وظایف متصدیان خوابگاه های خواهران

 

انجام امور مربوط به ثبت نام و اسکان دانشجویان :

 

ثبت نام و اسکان دانشجویان ورودی سالهای قبل :

ü     ثبت نام از دانشجویان واجد شرایط و متقاضی خوابگاه برای سال تحصیلی بعد در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه .

ü     بررسی فرم های تکمیل شده ثبت نام دانشجویان متقاضی خوابگاه و اعلام اسامی دانشجویان واجد شرایط خوابگاه برای سال تحصیلی بعد.

ü     ارائه فرم هم اتاقی به دانشجویانی که اسامی ایشان بعنوان فرد واجدشرایط خوابگاهی اعلام شده است .

ü     تعیین اتاق دانشجویان پس از تکمیل فرم هم اتاقی .

ü     تهیه معرفینامه دانشجویان ساکن خوابگاه براساس فرم هم اتاقی در تابستان .

 

ثبت نام و اسکان دانشجویان جدیدالورود :

ü     بکارگیری تمهیدات لازم جهت اسکان دانشجویان جدید الورود طبق ضوابط و آئین نامه های موجود ، طی جلسات مشترک امورخوابگاهها و مدیریت دانشجویی .

ü     انجام ثبت نام ، تعیین مکان ، برای دانشجویان جدیدالورود در ابتدای هر سال تحصیلی .

ü     ثبت اطلاعات دانشجویان جدیدالورود در رایانه .

ü     ارائه راهنمائیهای لازم به دانشجویان جدیدالورود جهت تحویل گرفتن خوابگاه خود از متصدیان خوابگاه .

ü     اخذ تعهدات لازم از دانشجویان در ابتدای سکونت در خوابگاهها .

ü     تهیه فرم ها و لیست های مورد نیاز .

ü     آماده سازی خوابگاهها در طول تابستان از قبیل پیگیری های مختلف در زمینه های ساختمانی ، تاسیساتی و خدماتی و غیره .

ü     همکاری و هماهنگی با مدیریت حراست و انتظامات دانشگاه در خصوص ورود و خروج افراد و دانشجویان به خوابگاه .

ü     تجهیز و نظارت بر عملکرد مرکز رایانه خوابگاه .

ü     همکاری و هماهنگی با نهادهای دانشجویی از قبیل شورای صنفی خوابگاه و امورفرهنگی خوابگاه .

ü     اسکان اردوهای دانشجویی دانشگاههای دیگر در خوابگاه و انجام هماهنگیهای لازم دراین خصوص .

ü     نظارت و پیگیری جهت انجام هرچه بهتر امور بهداشتی و نظافتی خوابگاهها .

ü     نظارت و پیگیری جهت انجام هرچه بهتر امورفنی و تاسیساتی و ساختمانی خوابگاهها .

ü     حضور در جمع دانشجویان و جلسات برگزارشده توسط ایشان .

ü     درخواست و پیگیری جهت دریافت لوازم مورد نیاز خوابگاه ازقبیل تلویزیون ، موکت ، میزوغیره .

ü     بررسی واعلام خسارت وارده توسط دانشجویان به اموال خوابگاه، به مراجع ذیصلاح دانشگاه .

ü     برگزاری جلسات با مدیران حوزه معاونت دانشجویی جهت اخذتصمیمات لازم .

ü     کارکرد با سیستم اتوماسیون خوابگاه و انجام فعالیتها بصورت مکانیزه .

ü     انجام امورمربوط به اسکان دانشجویانی که برای نیمسال دوم سالتحصیلی متقاضی سکونت در خوابگاههای دانشجویی میباشند ، در صورت ظرفیت موجود و پس از بررسیهای لازم .

ü     انجام مکاتبات اداری مورد نیاز و پیگیری تا حصول نتیجه .

ü     پاسخگویی به انتظارات و خواسته های دانشجویان .

ü     انجام اطلاع رسانی های لازم به دانشجویان ساکن خوابگاهها .

ü     پیگیری جهت ارائه خدمات رفاهی بیشتربه دانشجویان در مجموعه امورخوابگاهها از قبیل اطوشویی ، بوفه و غیره .

ü     پیگیری و اقدام جهت تعمیر لوازم خوابگاهها ازقبیل یخچال ، آبسردکن ، تلویزیون و غیره .

ü     تلاش درایجاد فضای صمیمی و احترام متقابل بین دانشجویان و مسئولین .

ü     تهیه و ارسال گزارش های لازم در مواردی که درخواست میگردد .

ü     گزارش نارسائیها و کمبودهای خوابگاه برای مقام مافوق .

ü     انجام سایر اموری که از طریق مقام مافوق ابلاغ میگردد .

 

 

خوابگاه ها

 

متصدیان

 

تلفن تماس

 

خوابگاه معصومیه 

 

زینب شیخی

عطیه کشتکار

55441421

 

خوابگاه پرنیان

آسیه عباسی

 نسترن چراغی

55444773  داخلی 223

 

 

 

تعداد بازديد از اين صفحه : 790