پردیس خواهران

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • کتابخانه > پرسنل کتابخانه
  معرفی پرسنل

    کتابخانه پردیس خواهران در حال حاضر با حضور 2 پرسنل در خدمت مراجعان محترم می باشد:

  •   فاطمه سادات هاشمی:  کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی و مسئول کتابخانه
  •   مرضیه ختایی: کمک کتابدار
تعداد بازديد از اين صفحه : 461